Velkommen til Grundejerforeningen Løkken i Korup

 

NYHEDSBREV NOVEMBER 2023

Kære Grundejere.

Slamsugning 

Som fortalt i nyhedsbrevet – oktober 2023 har bestyrelsen bestilt slamsugning af vores rendestensbrønde. Vi har igen valgt R. Hansen og Søn til at udføre arbejdet, som vil blive udført: Onsdag d. 22.11 mellem 07.30 og 14.30.

I bedes derfor sørge for at brøndene er tilgængelige når kloakmesteren kommer. Det vil sige parkering omkring ristene må ikke finde sted. Der vil ikke blive bestilt ekstra kørsel og sugning, såfremt de ikke kan komme til i det anførte tidsrum. 

Lige en lille påmindelse fra sidste nyhedsbrev.

Husk at få renset fortovene for nedfaldne blade samt renholde og feje rendestene for blade, græs og ukrudt. Det er vigtigt at vandet især i disse tider med voldsomt regnvejr har frit løb. Det er jo som anført i vores vedtægter grundejernes forpligtelser.

Korup Blomstrer – skal GF Løkken have del i midlerne?

Bestyrelsen har besluttet at ansøge om midler fra puljen ”Korup Blomster”. Puljen som Korup er blevet tildelt er igen på 200.000 kr. Vor ansøgning har vi målrettet en forskønnelse af det grønne område ved ”Elsdyrløkken” 2 – 82. Dette skal ske ved anlæggelsen af en legeplads til glæde for områdets børn og foreningens grundejere. Vi er i bestyrelsen klar over, at en sådan anlæggelse ikke kan foregå uden andet tilskud. Derfor er vi også i gang med at søge om tilskud fra forskellige fonde.

MEN – uden jeres hjælp og støtte kan vi ikke forvente at få del i puljen. Der stemmes om de indkomne forslag – Lørdag d. 02.12 i mellem kl. 10.00 og kl 12.00. på Butikstorvet Korup Centret. Mød op og giv Grundejerforeningen Løkken jeres stemme.

På vegne af bestyrelsen

Michael Jacobsen

Formand

Download nyhedsbrev

NYHEDSBREV OKTOBER 2023

Nyhedsbrev oktober 2023

NYHEDSBREV JUNI 2023

Nyhedsbrev GF – juni 2023