NYHEDSBREV MAJ 2024

 

Kære Grundejere.

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt d. 17.april 2024 i Grævlingehuset.

Trods bestyrelsens opfordring til at dukke op og gøre sin stemme gældende, deltog kun 16 medlemmer. Hertil kom 5 medbragte fuldmagter hvilket bragte stemme-antallet op på 21. Da foreningen i alt tæller 107 medlemmer, har mindre end en femtedel deltaget!!! Som bestyrelse er dette både utilfredsstillende og uforståeligt. Dette set i lyset af, de særdeles vigtige punkter til afstemning, i form af ny legeplads og udbedringen af vore veje. Alle medlemmer har fået indkaldelse – i form af omdeling af invitationer, samt ved nyhedsbreve.

Der er i bestyrelsen blevet lagt et særdeles stort arbejde i at præsentere to gennemarbejdede forslag. Resultatet af begge forslag blev desværre, at vi blev underkendt:

  • Legepladsen blev trods en 0 investering for foreningen, og en mindre vedligeholdelse over tid – formentlig 5 år – nedstemt – da vi IKKE fik opbakning til at arbejde videre. Vi havde allerede skaffet 50.000 fra Korup Blomster puljen.
  • Vore veje, som vi kunne have været færdige med formentlig ultimo 2024, blev ligeledes nedstemt – idet Generalforsamlingen ikke ønskede en løsning med OB (skærver) belægning men i stedet OP (Asfalt) belægning.

Resultatet betyder således, at der i juni måned vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Her skal en ny plan for vejene præsenteres – med den valgte OP (asfalt) belægning.

Bestyrelsen havde ligeledes opfordret til at melde sig til bestyrelsesarbejdet. Heller ikke her var det muligt at finde medlemmer. Vi er pt. kun 4 personer, ingen suppleanter samt kun en revisor og heller ingen revisor-suppleanter. Tre af de siddende medlemmer er på valg næste år – Generalforsamlingen 2025.

I lyset heraf vil der på den ekstraordinære generalforsamling blive lagt op til dialog og fastlæggelse af, hvorledes foreningen fremover kan fungere.

Det er i sig selv helt uholdbart, at opbakningen ved den manglende deltagelse er så lille som den er, samt at den nuværende bestyrelse må noteres sig at blive nedstemt på så vigtige punkter. Man kan vel kalde det et mistillidsvotum.

Bestyrelsen arbejder naturligvis loyalt i overensstemmelse med vedtagelserne, men tillader sig også at stille spørgsmål ved at fortsætte efter næste Generalforsamling i 2025.

Referatet fra Generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden i uge 22.

Dato for Den ekstraordinære Generalforsamlingen er 18. juni 2024

Indbydelse/dagsorden vil blive omdelt i uge 23.

 

På vegne af bestyrelsen.

Michael Jacobsen

Formand

Download nyhedsbrev