Velkommen til Grundejerforeningen Løkken i Korup

 

NYHEDSBREV JUNI 2023

Kære Grundejere.

Fibernet

Som skrevet i vort nyhedsbrev i maj 2023 var bestyrelsen d. 25. maj på rundgang i foreningen med formålet at se en status på arbejdet med nedlægning af fibernet, samt ikke mindst hvorledes vort område ser ud efter denne. Ifølge vore informationer skulle arbejdet nu være færdigt. Ved denne rundgang var det tydeligt, at der er flere steder, hvor området ikke er efterladt som ønsket, og i overensstemmelse med udseendet før nedlægningen. Vi har taget notater og ved fotos samlet dokumentation for dette. Efterfølgende har vi været i kontakt med Odense Kommune, som udsteder gravetilladelserne, og dermed også er den instans hvor indsigelserne skal gives.

Vi afventer således pt. at der indkaldes til besigtigelse og dermed kan kræve disse udbedret. Vi skal beklage denne ventetid og irritation det måtte være for jer, men det er desværre det vi som forening står overfor.

Tørke og afbrændingsforbud

Sommeren sammen med varmen og tørken har for alvor holdt sit indtog. I har sikkert alle fulgt med i dagspressen, nyhederne og TV vedr. hvad tørken betyder. Alligevel føler vi, at det også i vor forening godt kan gentages. 

Så HUSK på at afbrændingsforbuddet også gælder i vor forening.

Det betyder mht. bål og anvendelse af ukrudtsbrændere at:

Forbuddet mod afbrænding af bål betyder, at det ikke er tilladt at tænde bål udendørs.

Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig god sommer, og i år gerne med lidt regn til alle jeres tørstende plæner og blomster samt vore ikke så grønne områder.

På vegne af bestyrelsen.

 

Michael Jacobsen

Formand

 

download nyhedsbrev

Nyhedsbrev maj 2023

Nyhedsbrev GF – maj 2023